تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آبــ ریـ ــــزان
یک کربلاء ع ط ش . . .!


فـــــروردین

گفته ام قبل تر ها از فروردینش ......

دست در دست ِ امام ِ رئـــوف ....

بســـــم الله .....

اردیبـــهشت

اردیبهشتش را کنار ِ رفیق ِ عزیز تر از جــــآنم گذراندم و این

یک مآه ِ طلائی بود برای من آن هنگام که همه در جنب و جوش ِ کنکور بودند !!!!!!

اردیبهشت ،

تـــو

برگشتی ......

خـــــرداد ؛

شاخ ِ غول ِ مضحک ِ کنکور را شکاندم !

هیچ گاه از آمدن خرداد انقدر خوشحال نبودم !!!

تیـــــر ؛

بازگشتن به آغوش رفقایم بود ....

بی ه ی چ

ناراحتی و استرسی از هر چیزی و هر کسی و هر جایی ..... !

مـــــــــرداد

مرداد ......

بهترین مــــآه ِ 94 ....

مـــآه ِ مـــآهم .....

مبارک تر از همیشه گذشت . . .

+مبارکی مرداد را که فراموش نکرده ای ..... ؟!؟ ;)

شــــــهریور ؛

به مبارکی مرداد شروع شد .... !

نفس های شهریور ،

آن زمان آغاز شد که من کنار ِ ح س ی ن م 

نفس می کشیدم . . . 

مِهــــر ؛

شاید این مهر بود که به زندگی ام جآن بخشید ..... !

با مهر ِ 94 ؛

عاکف ،

بـــهشــــتی شد ..... !

ورود به دانشگاهی که از همان اول آرزویم بود ..... !

بهشتی و آدم هایش ....

بهشتی و رفقایش .....

بهشتی و باغ ِ شهدای زیبایش ........

.

+بهشتی شدنم را با راحـــل جآنم شروع کردم .....

.

+مهر ،

آغاز ِ ماه ِ من بود ...

محرم .... !

محرم ؛

همنشینی داشتم به مهربانی ِ برگ ِ گل ....

معصومه جانم :)

آبــــان ؛

حقوقی شدم ..... !

آبان ،

هدفم را پیدا کردم .....

+در در به دری های ســــفر ِ بهشتی ام با معصومه جانم ،

قشنگ ترین لحظات ِ زندگی ام سپری شد ..... !

+آبان را برای بار دوم

مهمان ِ مشــهد الرضـــآ بودم ....

آذر

آذر .........

مدت هآ بود آرزو داشتم ببینم دوازدهمش را ..........

دیدم .....

کنـــآر ِ ح س ی ن ....

زیر ِ بارگاه ِ ملکوتی اش .....

با آن بــــــآران ِ سرآسر نعمتش .........

دی ؛

تولد ِ بهترین فرد ِ زندگی ام را

بار دیگر کنارش بودم .....

+بزرگ ترین آرزویم این است که هر ساله ،

هنگام تولدت ،

کنارت باشم .... !

همین .... !

بهــــمن

بهمنی به سفیـــدی بــــرررررف .... !

:)

چشیدن ِ ذره ای از د ر د های زیـــــنــــبی ......

تحمل ِ حرف های این و آن ..........

و فروخوردن ِ غصه هایت در خودت ،

شاید بزرگ ترین درس ِ زندگی ام بود ...... !

اسفـــــند ؛

مآه ِ شـــــهیدم است . . .

مآه ِ هـــــمت است ....

مآه ِ باکـــــری ست ..... !

.

اسفند ؛

تمآم ِ درد هایم دود شد و به هـــوآ رفت ..... !

کنار ِ امام ِ رئوف ،

زیر ِ بــــــاران ِ صحن ِ انقــــلاب ........

همزمان با روضه ی ح س ی ن ،

گره های کور ِ زندگی ام را باز کردم . . . 

زیر ِ پای امام ِ رئوف ؛

تمآم ِ درد هایم را تخلیه کردم . . . .

با ح س ی ن قـــرآر هایمان را گذاشتیم و 

امام ِ رئوف ؛

تمآمشان را ضامن شد ..... !

و پـــرونده ی 94

بـــــســــــته شد ..... !

.

.

در یک آن ،

94 را ورق زدم ..... !

94 ؛

سالی بود برای در کردن ِ خستگی های 93 ..... !

94 ،

برکت ِ زندگی ِ من بود .....

الهی که 95 ؛

برایتان مثل ِ 94  ِ من باشد .......

ســـــبــــز ...

پُــــر از امــــام .......

پُــــر از آرزو .....

پُـــــر از سفــــر ......

پُــــر از

خــــــــــــدا .........

.

.

.

اما ....

می خواهم آخـــــــرین

"دوســــــــتت دارم ِ 94م"

را

نثار ِ قلب ِ مهـــــربانت کنم .......

دوست داشتنت امسال ،

لذتی داشت وصف ناشدنی ....

غــــرق ِ دریای محبتت شدن ،

آب شش های روحم را به کار انداخت ......

نگاهم کن ....!

چطور حضورت ،

جـــآنم بخشیده.... !

ه ی چ وقت

بی مــــــن

نباش .....

من تمآم ِ سهم ِ خودم را از تو یک جا می خواهم ...... 

تا نــــفــــس می کشی 

من هم 

ن ف س می کشم ......

.

.

+هر 76 دنبال کننده ی آبـــــریزان ......

9 ماه ،

هم نفسی تان را با عاکف ؛

شاکرم .... !

رد ِ پای تک تکتان ،

از برکات ِ آبریزان ِ من بود .... !

فقط و فقط ؛

یــــک دعا می کنم برایتان .... !

ه ی چ وقت ،

چشم هایتان ،

آبریزان نباشد مگر .....

برای ح س ی ن بـــــن ِ عـــــــلی ........

همچون ،

چشـــــم های خودش ..... !

همین ..... !

این تصویر ؛

من نیستم .... !

اما .... ردی ست از عاکف ..... !

13 آذر ماه ،

فقط تا این جای حرم راهم دادند ...... !

عاکف... ۲۹ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۴۶

.....کناره‌گیر در دنیا، همانند کناره‌گیری کوچ‌کننده از آن،

و نگرنده به دنیا، به دیدة ترسندگان از آن،

آرزوهایت از آن (دنیا) بازداشته شده

و همت و تلاشت از آرایش‌هایش برگرفته شده،

از شادمانی‌اش به سان چشمی که بر آن چیزی بخورد و

آب‌ریــــ ـــزان

شده و بسته گردد،

چشم پوشیده و اشتیاقت در مورد آخرت شناخته شده و مشهور است.....

قسمتی از زیارت ناحیه ی مقدسه،

در وصف ثارالله ....

از زبان ِ آقای زمانمان...

.


اَللّهُمَّ یا رَبِّ نَشکوُ غَیبَةَ نَبِیّنا وَ قِلّةَ ناصِرنا،


وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنا و شِدَّةَ الزَّمانِ عَلَیْنا،


وَ وُقَوعَ الفِتَن بِنا وَ تَظاهُرَ اْلخَلْقِ عَلَیْنا،


اَللّهُمُّ صَلِّ عَلی محمّد وَ آل محمّدٍ


وَ فَرِّج ذلِکْ بِفَرَجٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ،


وَ نَصْرٍ وَ حَقٍّ تُظْهِرُهُ....


مقر فرماندهی