تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آبــ ریـ ــــزان
یک کربلاء ع ط ش . . .!


۱۰ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

روضه خوان چقدر قشنگ همان اول رفت سر اصل مطلب .....

چقدر قشنگ پرسید "کیا شب جمعه کربلا بودن؟؟"

و او ....
چقدر قشنگ نگاهم کرد .... خندید .... و با آرامش همیشگی اش گفت
"ما ...."

و من
چقدر بد نگاهش نکردم ... گریه کردم .... و با تشویش همیشگی ام فقط سر ِ حسرتم را تکان دادم ....!

کآش.....
کآش .... من ... تو .... ما ...
هیچ ... هیچی ........


همین که اینجاییم ....
پیش این بانوی رئوف .....
و همین که تو هستی ......
فکر کنم بس باشد برای کسی چون من .....

.

عکس نوشت:

عکس قاچاقی می باشد :|


+کنار بانوی معصوم،

دعاگویتانم....


عاکف... ۹۵-۷-۲۹

عاکف... ۹۵-۷-۲۹


همان زیـــــــــــر ِ پاهایش ،

هر چه جـــــــان داشتم در پاهایم ریختم و ایستادم !!

به عنوان آخــــــــــــــــــــــرین نماز ....

و آخـــــــــــــــــــــرین سجده

نیت آرامـــش کردم .... !

نیت صـ ـــــبر ..... !

من اگر "خـــــــــودم" را نشناسم که دیگر هیچ !!!!!حالا
اینجا ،

دو رکعت نماز میّــــــــــــــــــــــت می خوانم برای خودم !!

من ،

بعـــــــــــــــــــــد از تو

مُــــــــــــــــرده امـــ ...... !
+کارم به جایی رسیده که می ترسم دفتر سفر آخر را باز کنم و خاطراتم را با تو مرور کنم .... !
می ترسم دق کنم در این حسرت .... !
حسرتت به لبه ی جانم رسیده ...
اگر دیر برم گردانی
یقینا پــــــــــــــــــرت خواهم شد !


عاکف... ۹۵-۷-۲۴

عاکف... ۹۵-۷-۲۴


مرا ببخشید ..... !

که یادم رفته بود نوای وبلاگ را عوض کنم .... !!!

الان دیگر عطر ِ سیب
پُـــــــــــر کرده سراسر ِ نینوا را .... !!

شانه هایش لرزیده ... !

تمام خیامش در آتش سوخته .... !

تمآم ِ صحرای کربلا
پر است از خبر ِ اسیری ..... !

تیر نشسته بر چشمان ِ ساقی .... !
و پاهای رقیه ،
پر از خــــــار .....

علی اکبر از پا افتاده و
علی اصغر را . . . .
نمی دانم ! ......
+به نقل از حاج آقا پناهیان :

وقتی گلوی اصغر را زدند ،

حسین ؛

دلش بدجور شکست ....... !!

گریه می کرد .... می گفت "خدایا ....

کائنات را به خاطر دل ِ من به هم نریز .... !

من ، صــ ـــــــبر می کنم ....."

ح س ی ن ....

شکستن ِ دل ِ تو ،

یعنی زیر و زبر شدن ِ تمام کائنات !!!!!!!!

و همین یک مصیبت تو ،

ما شیعیان را تا قیام ِ مهدی ِ فآطمه

بس است ..... !


عاکف... ۹۵-۷-۲۲

عاکف... ۹۵-۷-۲۲


با خودم فکر می کنم اصلا چرا باید

رباب ،

با آب هم قافیه باشد.....؟؟؟؟روضه خوان ها زیادی شلوغش می کنند !

حرمــــــــــــــــــله آنقدر ها هم که می گویند تیر انداز ماهری نبود!!!

هــ ــــــدف های روشنی داشت ....تنها تــــــــــــــــــــــــــو بودی که خوب فهمیدی

استخوانی که در گلوی عـــ ـــــــــــــــلی بود ؛

سه شعبه داشت....!

شش مــ ـــــــآه "عــــــــ ـــــــــــــــــلی" بودن را طاقت آوردی....خــ ــــــــــــــون تو جاذبه ی زمین را بی اعتبار کرد ......

حالا پــ ـــــــــدرت یک قدم می رود..... بر می گردد . . . .

می رود....... بر می گردد . . . .

می رود.....

با غلاف شمشیر برایت از خــــــاک گهواره ای بسازد . . . . . . . .

تادیگر صدای سم اسب های وحشی از خواب بیدارت نکند . . . . . . .

رباب می رسد از راه . . . . . .

با نـ ــــگــ ـــاه ....

بایک جمله ی کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآه . . . . . !

آقا .... خودتان که سالمید ان شاءالله ..........؟؟؟


عاکف... ۹۵-۷-۱۷

عاکف... ۹۵-۷-۱۷


فکر کنم زیادی در حــــــــــــــــــــــر بودن ماهرم ......!!

ببین چقدر قشنگ آب را برایت بسته ام ............

اما ح س ی ن ......

آن لحظه ای از حر بودنم را پشت سر میگذارم

که تمام تن و بدنم در حال لــ ـــــــرزیدن است .....

4 ستون بدنم

شده "یک" ستون ....

و آن یکی هم

تـ ـــــــــــــــــــــــــویی . . . . !!

ح س ی ن ....

لرزیدن های این روزهایم را

مایه ی ثباتم کن .......

نه فروریختنم .......

دستت را زیر ِ چانه ام بگذار .... !

بـــخنــــــد و بگو

"ارفع راسک.....!"

.

.

+ح س ی ن....!

فکر کن تو بـــ ـــــــــــــــــــــــــــــخندی.....!!!!

چه بهــــــــــــــــــــــــــشتی است خــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ی تـــــــــــــــــــــــــــــــــو ...... !

خوشا به حال حبیب ...... !!

آمدنش ؛

چطور خنده را روی لــ ـــب هایت خــــــلق کرد . . . !


عاکف... ۹۵-۷-۱۴

عاکف... ۹۵-۷-۱۴


به خــ ــــــرابه ی مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ؛

خوش آمــ ــــــــــــــــــــــــــدی

ح س ی ن . . .

حقـــــــــــــــــــــّــــــــــــــا که ت و ؛

آبـــــــــــــاد گر ترین ِ جهــــــــــــــــــــاد گـــرانی ....!

.

.

.

پ.ن :

می خواستم مثل همیشه؛

متناسب با هر شب بنویسم...

یقینا نوشتن از او چیزی جز الطاف خودش نیست ... !

دل ِ نوشتن ندارم اما...!

حالم خوب ن ی س ت .... !

این بار نمی گویم "نمیدانم" چه شده !

خـــوب می دانم....که چه "کردم" .... !

دعایم کنید.......

این طور اگر جلو بروم

به شب های بعدی نمی رسم . . . .

.

.

+تو هیچگاه محرم ها مرا تنها نمیگذاری...!!

صدای گریه هایت کنار گوشم

آوای دلنوازی است که دلم آرام میگیرد....!

وقتی مطمئن میشوم شانه های تو هست که من وقت های ناتوانی

روی آن ها تکیه کنم....!!!

شـــــــــــآنه ات

از زیر ِ سرم

کم مباد!!!!!!


عاکف... ۹۵-۷-۱۳

عاکف... ۹۵-۷-۱۳


دلم شده جایی مثل ق ت ل ه گ ا ه ..... !

به همــان ســــ ــــــــــرخی .....

پــــــــــــــُر از خـــ ــــــــــــــون . . .

غـــــــــــــــــــــرق ِ در روضه .....

پــــــــــــــــــــُر از آوای نالـ ـه .....به همـــــــــــــــــان ت ن گ ی ..... !!این بار را دیگر نگـــو چـــــــرا .... !

محـــــــــــــّرم ِ تو صدای نفس هایش می آید و .....ح س ی ن ..... !

خــــــــــــــــآک ِ تمــــــــــــــآم ِ کربلا بر ســـر ِ مـــــــــــن ..... !!!!

که شب ِ جمعه ؛

کربلا بودم و زنده ام هنوز ..... !!!!

عذاب وجدان نمردنم را در آن شب

تا گـــور با خودم خواهم برد ..... !

ح س ی ن ....

یک قولی به من ِ پریشان بده .... !

امشب ؛

جای من را

همانجایی که همیشه در حرم کنارت می نشستم خالی نگه دار .... !

همین ....!!

.

همــــــه ی کرب و بلا منتظر ِ مــــــــادر توست ...

شب ِ جمعه است و حــ ــــــــرم دلــــــــــهره اش بیشتر است .... !

+چشم های من ،

اکثرا گنبد را با این وضوح می دید .... !

امآن از اشک .... !


عاکف... ۹۵-۷-۰۸

عاکف... ۹۵-۷-۰۸


دلم می خواهد دوباره سه شنبه شود .....
بنشینم همان رو به رو و سرم را بین زانوانم پنهان کنم ....
سایه ی کسی سنگینی کند روی تنم ....
سرم را بالا بگیرم و ببینم با آن قد بلندت؛
و آن لبخندی که همیشه داری،
ایستاده ای ....
فقط نمی دانم چرا انقدر چشم های خوشگلت را برق ِ شیطنت گرفته !!!!!
تازه متوجه دست هایت می شوم .... !!!
تو چطور توانسته بودی .... ؟؟
کبوتر حرم در دستت نفس می کشید ....!!
من چهره در هم بکشم و تو از این که به این راحتی توی ذوقت زدم بهت بر بخورد و با اخم بگویی
_واقعا که ! شما از کبوترم می ترسی ....؟؟؟؟
من سعی می کنم برای شادی دل تو هم که شده
خودم را به تو و آن کبوتر نزدیک کنم ....
لبخند می زنی و نشانم می دهی ....
و حرفی می زنی که تا مدت ها در ذهنم مرورش می کردم ... !!!!

_می دونی چرا هیچ وقت کلاغ نمیاد سمت حرم ها؟؟و همیشه فقط کبوترا دور حرم پیداشون میشه....؟
چون فقط طبع کبوتره که سرده .....
کلاغ طبعش گرمه .....

می دانی.... ؟؟؟
خب .... من هم طبع گرمی دارم .... !!!!
اما راهم داده اند ...!!
نمی دانم ...
شاید الان هم که انقدررر دستم از او کوتاه است
حکایت این طبع داغ من باشد !!!!!
اصلا وقتی گفتی "طبع گرم"
حس کردم حضور من هم آن جا اضافی است .... !!!!!

ح س ی ن ...
کی می شود طبع من هم سرد شود .....
بگردم گِردِ حرم .....
و دیگر کلاغ برایت نباشم ....!!!!!
اما....
حالا که این را دانستم
بیشتر از قبل عاشقتم ....!!
کلاغ باشی یا کبوتر
تو هوایش را داری ....!!!
اصلا به نظرم خود کلاغ هم اگر بخواهد می تواند بیاید کنارت ....!
نه .... ؟؟

.

.

+سآعت ها

کبوتر ِ حرم به دست ،

برای من حرف زدی ....!!!

و با خودت نگفتی که من حالا که به حرف هایت عادت کرده ام 

بی تو چه کنم .....؟؟؟؟؟


عاکف... ۹۵-۷-۰۶ ۸

عاکف... ۹۵-۷-۰۶ ۸


باید خیـــال را کم کم وارد زندگی کرد ...

باید خود را در جریان کـــــــــــــــــــــربلا دید ....

باید خود را در شب عاشورا گذاشت .....

حتـــی اگر دور هستی هم سلام بده !

دائم خود را در کربلا ببین....در محضر امام !"گرچه دوریم به یاد تو قدح می گیریم....

بُعد منزل نبُوَد در سفر روحانی...."اصلا

"یا لیتنا کنا معک"

یعنی انگار هنوز هستی !!هنوز کربلا را می بینی و غزبت و تنهایی امام را ...!

دائم باید وفا را بگویی و خیال کنی ... این خیال قشنگ را !

با کربلا ارتباط بگیر!وصل شو !

این تصویر را باید ساخت .... !

باید همیشه خودت را برای وفـــــــــــــا آماده کنی!

بهترین کارگاه "وفادارســــــــــــــازی"

کربلاست !

و بهترین راهش ،

ارتباط دائم با کربلاست .... !

با همین سلام ! حتــــــــــــــی خیــــــــــــال ِ قشنگ ِ حــــــــــــــــضور .... !

لـــــــــــــــــــــــــذت ِ دیدار ِ ح س ی ن ... ! تصور ِ زیارت .... !


دعای خادمان حرم :

...و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا .... !

روز و شب .... !

دائم باید خود را در این فضا قرار داد .... !

"یا لیتنا ..... "

آرزوی یاری ... آرزوی شیــــــــــــرین ِ وفــــــــــــاداری ..... !

.

لایق وصــــــــــــــــــــــل تو نیستم ولیکن بگذار

زنــــــــــــدگی چند صباحی به "خـــــــیالت" بکنم .....

همیـــن ! ....


عاکف... ۹۵-۷-۰۳ ۱

عاکف... ۹۵-۷-۰۳ ۱


یک گوشه ی دنج ....
یک نگاهی که هــــر طرف را بچرخد
جز فـــــــــــرمانده را نبیند .... !
یک نـــــــــَــــــــــفـــــــــــــــــَــــــــــــــــس به عمــــق ـ آب های آبــــی اش .... !
یک چــــادر ِ خاکی شده از خــاک های آسمـــــانی اش .....

یک حــــــــال ِ خــــوب .... !
درست همان وقتی که هیچ چیز آرامت نمی کند .... !

و حالا این منم که با دست به شانه های خیالم میزنم و بیدارش میکنم از این رویای نمی دانم چندساله !!!!
و با خودم فکر می کنم که می توانم امسال این رویا را صادقه کنم یا نه ... ؟!؟!
همه ی غم های دلم را در چمدانم جا کنم و بنشینم همان کنج اتوبوس و انقدر به شیشه تکیه کنم و بخوابم که بالاخره صدایم بزنند و بگویند رسیدیمـــ .... !
و من دوباره در عین ناباوری زل بزنم به گنبد ِ طلایی ِ خوشگلش و دوان بروم تا سجده کنم کنار ِ آب های دور دستش ..... !
چشمم را خیره کنم به چـــــــــــــــشم های همت .... !
و انقدر برای چشم هایش دردهایم را از چشم هایم بیرون بریزم
که دیگر دردی نماند در من که آزارم رساند ...!

_ببین .....
این "من" با آنی که آخرین بار همینجا دیدی
هیچ فرقی نمی کند ....!
فقط .... روزگار کمی زهر بهش خورانده ......
یک بار .... همت جان فقط یـــــــــــــــــک بار ......
با من؛
سه راهی شهادت را قرار بگذار دوباره .............
من دارم زیر ِ بار ِ دلتنگی خفه می شوم ..... !


این بار اگر طلائیه را بارانی ببینم ؛
جای خاک ؛
بارانش را جمع می کنم .... !

.

.

.
+امسال قرارم را بر این گذاشتم ،

که بعد از عید ِ پدر مشکی پوشی را آغاز کنم .... !

ان شاءالله روزشمار ِ محرم از فردا ....


عاکف... ۹۵-۷-۰۲

عاکف... ۹۵-۷-۰۲


.....کناره‌گیر در دنیا، همانند کناره‌گیری کوچ‌کننده از آن،

و نگرنده به دنیا، به دیدة ترسندگان از آن،

آرزوهایت از آن (دنیا) بازداشته شده

و همت و تلاشت از آرایش‌هایش برگرفته شده،

از شادمانی‌اش به سان چشمی که بر آن چیزی بخورد و

آب‌ریــــ ـــزان

شده و بسته گردد،

چشم پوشیده و اشتیاقت در مورد آخرت شناخته شده و مشهور است.....

قسمتی از زیارت ناحیه ی مقدسه،

در وصف ثارالله ....

از زبان ِ آقای زمانمان...

.


اَللّهُمَّ یا رَبِّ نَشکوُ غَیبَةَ نَبِیّنا وَ قِلّةَ ناصِرنا،


وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنا و شِدَّةَ الزَّمانِ عَلَیْنا،


وَ وُقَوعَ الفِتَن بِنا وَ تَظاهُرَ اْلخَلْقِ عَلَیْنا،


اَللّهُمُّ صَلِّ عَلی محمّد وَ آل محمّدٍ


وَ فَرِّج ذلِکْ بِفَرَجٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ،


وَ نَصْرٍ وَ حَقٍّ تُظْهِرُهُ....


مقر فرماندهی