تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آبــ ریـ ــــزان
یک کربلاء ع ط ش . . .!


۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

طولانی نوشتم ....!

خییییلی طولانی ..... !

اگر وقتش را دارید ؛ بخوانید ..... !


دفتر ِ کربلا را باز می کنم ......

صفحات ِ کاظمین را ورق می زنم . . . !

اولین حرمی که از سرزمین ِ عراق دیدم ،

حرم ِ کاظمین بود .....

حرم ِ کاظمین ،

غـــــریب است ......

به نوشته های سرشار از شوقم نگاه می کنم  .....

خوب یادم است که حین ِ نوشتن این صفحات ،

از شوق ِ نزدیکی به کربلا ،

دستم می لرزید !!!!!!!!

"جواد نوشت .....

من هم نمی دانم .... نمی دانم شب ِ احیا چه شد که حالا اینجایم .....!

گویی امام ِ رئوف ؛

التماس های دلم را بی پاسخ رها نکرد ..... !

باب الجواد را دور میدیدم .....

حالا ....

منم و خود ِ جــــواد ..... !

من  ....

تو ........

پدرت ......

پدر بزرگت ....... !

و کبوتر هایی که گرد ِ ضریحت می چرخند . . . !

و دیگر ه ی چ . . . !"

.

از "باب المــــراد" حرم را وارد شدم!!!!

تنها چیزی که خواهان بودم ،

تنهایی بود !!!!!!!!!

وارد ِ اتاق ِ ضریح که شدم ؛

من بودم و دو امام و یک پرنده که ضریح را دور می زد ......... !

.

حالا هم چندان از کاظمین دور نیستم ..... !

امامزاده ی دانشگاه ،

از امامین ِ کاظمین است ...... !

شاید دقیقه ها و حتی ساعت ها را بنشینم کنار ِ امامزاده و به درد های دلم فکر کنم ..... !

شکرانه ی این تنها نگذاشتنشان را ،به زودی جبران می کنم...انشاءالله .....

سوز ِ دل نوشت ..... :

به تعابیری ،

شش ماه بیشتر تا عمر ِ اصغرت نمانده آقا . . .

از وقتی قفسه ی سینه ام را ضریحت در آغوش کشید ،

سوالی ذهنم را لحظه ای رها نمی کند ...... !

"هر کسی که ع ط ش را تجربه کند ،

اینطور روی سینه ات می گذاری .... ؟!؟

یا این فقط مال ِ شش ماهه های تشنه ی ِ مثل ِ خودت ،

بی سَــــر است . . . . . . . . .  . . .؟!؟!؟

تو خوب می دانی ح س ی ن. . .

توانایی ِ تا صبح روضه خوانی برای این شش ماهه را دارم . . . . . !

نگذار زبانم به روضه "اینجا" باز شود . . . !

در آغوشم بکش دوباره . . .

از نزدیک ِ نزدیک . . .

همانجایی که صدای ق ل ب ِ هر دویمان به گوش ِ همدیگر می رسد !!!!!!!!"


عاکف... ۹۵-۱-۲۹ ۱۶

عاکف... ۹۵-۱-۲۹ ۱۶


می دانی .... ؟؟
اگر بخواهم عاشقانه هایمان را مثل دیگر اهالی ِ عشق ، به ثبت رسانم ، پر فروش ترین عاشقانه ی عصر خواهد شد ..... !!!
اما . . .
حالا که رفته ای
از غرورم می ترسم .....
می ترسم مبادا بشکند . . .
مبادا با پاهایت از رویش رد شوی و . . . .
بگذریم از این حرف های ترسناک . . .
می خواهم تکلیف ِ عشق ِ بیچآره یمان را با وساطت ِ دریا معلوم کنم . . .
حالا که تا نیمه توی آب ایستاده ام و اشک هایم به آغوش دریا می ریزند . . .
دیده ای این رفتار دریا را .... ؟؟؟
دریا ؛
بزرگ است و مغرور . . .
اما در عین هیبت؛
ه ی چ گاه خودش را دریغ نمی کند . . .
ترکیب "سخاوت"
کنار "غرور" در دریا موج می زند . . .
راستی ببینم ... ؟؟
گفتی عشقمان را به دریا سپردی دیگر .....؟؟

دریا .... ؟؟؟
دستت را به من می دهی .... ؟؟
می خواهم دست ِ عشق ِ معشوقه ی رفته ام را در دست بگیرم . . .

آنقدر دست عشقم را با او بگیرم و غرق بوسه کنم این عشق را تا ..... !!!

"تا"  ؟؟؟؟؟؟

عشق ، 

مگر "تا" دارد .... ؟؟

مگر نهایت دارد .....؟؟

مگر ساحل دارد ..... ؟؟؟؟

عشق، 

هر چه وصالش بیشتر ، 

عطشش بیشتر . . . 

ترس ِ از دست دادنش بیشتر . . . 

مجبورم کرده ای مثل خودت عشقمان را به دریا بسپارم . . . 

هر چه عشق در این دل ِ وا مانده گیر کرده و به جای خویش عادت کرده . . .
امآن از زمان هایی که عشق،
جا خوش می کند در دلت ..... !!!
می دانی چه شده ؟؟؟؟
عقلم را هم پُر کرده ای .....!!
در دلم جا برای عشقت کم آمده ..... !!
عشقت شد نفوذی ِ عقلم ......!


بیا مثل آن هایی که می خواهند رمانتیک بازی دراورند و می گویند "بیا به هم نرسیم " ؛
ما هم همین کار کنیم ....
بیا رمانتیک باشیم .... !
بیا به هم نرسیم . . .
بیا به روی هم نیاوریم چطور از هم زخم خوردیم . . .
بیا؛  روشن،فکر کنیم .....!!

من و تو خوب از این کار ها بلدیم....نه ؟؟؟؟.....
ما همیشه احساسمان را فدای شرایطمان کردیم. . . 

+در این لیل ِ رغائب ، 

آرزو هایم را می خواهم در گوش ِ دریای عظیم ِمهربانی ِ مهربان خدا ، 

نجوا کنم . . . .

لیله الرغائب کنار دریآ ،

یکی از آرزوهایم بود......!!


عاکف... ۹۵-۱-۲۶

عاکف... ۹۵-۱-۲۶


رجـــــب،
یعنی ســـــجاده .......
رجب یعنی من و خــــدا جانم و قـــــــرآر های دو نفره .....
رجب یعنی. . .
یعنی پــــــــــــــــدر . . .
.
.
این روزها
ع ج ی ب حس می کنم آغوش پدر را کم دارم . . .
زیر ایوان پدر که می نشستم،
دســــــت ِ مهربانش را روی شانه هایم حس می کردم ....
نمی توانم لـــبخـنـــد را روی "چـــَــشـــم" هایش به تصویر بکشم . . .
اصلا "نمی خواهم" حس خوب نــــجـــف را در قالب واژه ها محدود کنم ....
حس خوب دختری که زیر پای پــــــدرش ،
سفره ی د ر د هایش را پهن کرده و دریا دریا از چشم هایش کار می کشد،

که گفتن ندارد ......
حیفم می آید حـــــال ِ خوشحالم را در آغوش پدر،
محدود کنم به چند خط....!
اما ....
من هنوز هم آغوش پدر را از اینجا درک می کنم ....!
هنوز هم این سجاده برای من ،
یعنی پــــــدر . . .
یعنی شهـــــر ِ پـــــدر . . . .
یعنی ح س ی ن ......
یعنی کربلاء. . . .

رجبتان ...

به سبزی ِ این پست ِ پُــر از پــــــــــدر  .....

:)

+عکس تکراری ست!

+مهر و پارچه ی سبز ،هدیه ی حرم ِ حضرت پدر به من!

تسبیح ها ؛

از مشهد تا آخر سفر کربلا همراه بنده بود!

چفیه ،

برای حضرت ِ آقاست !

و سجاده ،

از دوقدمی حرم حضرت پدر خریداری شده !

پ.ن:

یکی از پست های اینجا،

حوالی اربعین، در صحن ِ حضرت ِ مـــادر

به ثبت رسید ..... !

آبــــریزان ِ من هم

رنگ ِ حـــــــرم را دیده .......


عاکف... ۹۵-۱-۲۰ ۱۹

عاکف... ۹۵-۱-۲۰ ۱۹


دفترش را برایم آورد و ازم خواست خارج از فضای معنوی و دینی ، در یک جمله جواب سوالش را بدهم !

سوال:

بیشترین لذت دنیا توی چیه ؟!


جواب من :

دست کسی توی دستت باشه ،
که دستاشو با دستای هیچ کسی عوض نکنی !


دفتر خودم را باز کردم و انشا را ادامه دادم :

دست ،

گاهی حکم ِ شانه را پیدا می کند !
شانه ،
حکم ِ تکیه گاه !
گاهی وقتی فضای انگشتانت با دستان کسی پُــــــــر می شود
می توانی به راحتی به آن تکیه کنی !
مطمئن باشی آن فضا هیچ وقت جاخالی نمی دهد و تو با سَـــــــر زمین نمی خوری !!!!!

آدمیزاد ،
باید بداند دارد دست ِ چه کسی را می گیرد !
گاهی دست ها ،
به قــــلــــــب ها وصلند !!!
دستی را می گیری و خبر نداری روزی جاخالی می دهد !!!!!!!!!
اما قلبت به اعتبار دست هایت ،
به قلب ِ صاحب ِ دست ،
گره زده خودش را ...... !
و وقتی دست می رود ،
یعنی صاحبش رفته .... !
و وقتی صاحب دست می رود
یعنی قلبش را هم برده ..... !

بیـــــچآره قلب ِ تو ..... !
که حالا دیگر
ق ل ب
شده . . . !

دست ها را دست ِ کم نگیرید ..... !
همین دست ها بودند که کار دست من دادند ...... !

این دست ها ،
خودشان یک دنیـآ فلسفه اند ..... !

اصلا من می گویم دست ها هم حق الناس دارند !!!!
اگر دستت را به دستی دادی
تا آخر عمر پای آن دست ها مسئولیت داری .....
قبل از این که دستت را به کسی بدهی
خوب فکر کن ....
یادت نرود
دست ها به قلب ها
وصلند ....
و بزرگترین سرمایه ی آدم های ساده ؛

قلبشان است ....
قلبشان را که بگیری
از پا می افتند .....
زمین گیر می شوند....

و یادمان باشد ؛
خـــــــدا
پایش که بیفتد
س خ ت انتقام گیرنده است ...... !
آن هم انتقام  ِ حق ِ ق ل ب ِ بندگانش را ......

این دســـــــت ،

تمام دنیای اینجانب میباشد :)

پ.ن:

+از وقتی حقوقی شدم ؛

از کلمه ی "حــــــــق" ناخودآگاه زیاد استفاده می کنم ! :/

خدا به شما رحم کند !

دو روز دیگر دیدید حرف از حق ِ همسایگی ِ وبلاگ هایمان را وسط کشیدم :/

.

++امروز ،

بعد از سه هفته ؛

با تو سرکردم ...... !

تو راست می گفتی .... !

مــــــن ؛ اشتبــــاه کردم 94 را به نام ِ رفاقتت نزدم ...... !

من ؛

تمآم ِ عشقم با تو ؛ خالی می شود در بحث کردن هایمان !!!!!!!!!

آن هم از نوع ِ سیــــــــــــــآسی ! :)

یا بحث های دیگری حتی روی پل ِ نمایشگاه :/

رفیق ِ متوهم ِ بدبین ِ بخیل ِ ترسوی ِ کـــــــــــربلایی !!!!

:)

(دیگه اگر تلگرامتم وصل بنمایی کاملا بی عیب میشی !!!)

:/


عاکف... ۹۵-۱-۱۴ ۲۶

عاکف... ۹۵-۱-۱۴ ۲۶کف ِ دست هایت ؛

بوی گُل های محــــمدی را می دهد ...... !

باور کن ..... !

.

ای دل نگران که چشم هایت بر در .... !

شرمنده که امروز به یادت کمتر ......

جز رنج چه بود سهمت از این همه عــــشق ... ؟!؟

مظــــلوم تــــرین عآشق ِ دنـــیا ....!

مادر .... !

(میلاد عرفان پور)

+انقدر برایش بغـــض دارم که حرفی ندارم ....... !!!!!!

بغض را که نمی شود نوشت ..... !


عاکف... ۹۵-۱-۱۰

عاکف... ۹۵-۱-۱۰


همیشه باید کسی باشد ..... !

تمام ِ کس ِ من ،

ح س ی ن است ..... !

که دیوانه وار ؛

جای با خودم حرف زدن ،

با او حرف می زنم ..... !

روزمره ترین ِ حرف ها ..... !

گویی که دارم با او زندگی می کنم ..... !

.

استرس ِ کـــوه شدن ِ درس ها روی هم و تنبلی های همیشگی ِ ام را

برای او غر غر می کنم !!!!!!!!

.

دیر شدن شروع کردن ِ فرانسه و هیچ اقدامی نکردن را ،

برای او نق می زنم !!!!!!

.

گاهی از طریق او برای خدا پیام می فرستم ..... !

_حالا که خدا انقدر دوستت داره ،

بهش بگو ..... !

.

گاهی اصلا از دست خودش بغض می کنم !!!!!

_که چی ؟!؟!؟

همه دونه دونه اومدن کربلا ولی باز من اینجا نشستم :/

بین الحرمین انقدر تنگ شده که جا واسه من یکی نداره ؟ :/

بعدش هم عین دیوانه ها

هر جا که دم دستم بیاید می نویسم

"خوش باشی آقا .... با زائرات .....

بین الحرمین ، قهرم باهات . . . !"

بعدش هم انگار که او کنارم نشسته باشد !!!!

پشتم را می کنم و گره ِ بغضم را باز می کنم !!!!!!!!!!!!!!!

.

.

عکس حرم را از مشهد خریدم و به دیوار ِ روبه رویی ام زدم !

پایین ِ تخت می شود تقریبا اما مجبور شدم !

تنها دیواری که عکس بهش می خورد آن دیوار است !

شب ها قبل خواب ،

شاید ساعت ها با عکس حرف بزنم....یا فقط نگاه کنم و خاطراتم را با آن ضریح مرور کنم ..... !

آن پنجره هایی از ضریح را که لمسشان کردم در عکس پیدا کنم !!!!!

به قبه زل بزنم .... !

و بگردم دنبال ِ آیینه کاری های رویش ..... !

ته ِ تمام این ها

جنون است و بس !

نمی دانم چرا از دست ِ او عصبانی می شوم :/

_آخه تا وقتی عکست جلوی چشممه ،

من چه شکلی بخوابم :/

باید بلند شوم و عکس را بردارم و دوباره بخوابم !

تا می آیم بخوابم ،

یاد صبح می افتم !

دلم می خواهد اولین تصویری که هر روز صبح چشمم را پُر می کند

عکس حرم باشد !

دوباره بلند می شوم و عکس را می گذارم روی دیوار !

دوباره حرف ... حرف ... حرف .... :/

می آیم پشتم را کنم و بخوابم بلکه این حرف ها تمام شود !

یادم می افتم کمال ِ بی ادبی است پشت کردن به عکس :/

خلاصه جنونی ست تا خوابم ببرد ! :/

.

.

این جنون ،

طعمی ست هــــزار بار شیرین تر از عسل .... !

من ،

دائما حواسم پرت ِ اوست .... !

نگـــاهم

مال ِ اوست ....

گویی همنــــفســــی دارم ،

که لایق ِ تمآم ِ عـــشق های دنیاست ..... !

قبله ی تمام قلب ها ،

سمت ِ همنفس ِ من است ..... !

همنفس ِ من ،

خوب همنفسی را بلد است .........

ه ی چ گاه پشتش را به من نکرده ..... !

ه ی چ گاه اخم نکرده .... !

حتی اگر من برایش اخم کرده باشم ..... !

او فقط همیشه ،

پــدرانه ،

رفیقانه ،

ســـرورانه ،

به بچه بازی هایم لبخند می زند ..... !

همیشه با خودم فکر می کنم او ،

می تواند در روز چــــــقدر به دیوانگی هایم بخندد !!!!

.

.

عمـــــق ِ وجود ....

تـــه ِ دل .....

صمیم ِ قلب ....

این ها را نمی دانم دقیقا کجاست !

و چون ناپیداست،

تمامشان را داده ام به ح س ی ن ..... !

ترجیح می دهم جایی را به او دهم ،

که بنی بشری به آن دسترسی نداشته باشد ...... !

که احدی آن قسمت از وجودم را نتواند با او شریک شود ..... !

ح س ی ن .... ؟!؟

من ،

مال ِ توام نه ..... ؟!؟!؟

مدنی می گوید مالک ،

وظیفه ی حفاظت از ملک را دارد در غیر اینصورت .... !

نگذار "غیر این صورت" رخ دهد ..... !

بگذار تا ابد ،

متعلق ِ خودت باشم ........ !

مدنی می گوید اگر ملکی را آباد کردید ،

تصرف آن ملک با شماست..... !

آبادم کردی ..... ح س ی ن .....

امیدوارم 95 ،

تا اینجای کار برایتان مبارک بوده باشد .... :)

پ.ن:

تنوع طلبی ،

مثل خون توی رگ هایم جاری ست !

قالب اصلی آبریزان را خیلی دوست دارم !

اما دوباره مرض تغییر قالب به جانم افتاده :/

یقینا از امروز هی قالب عوض می کنم :/

تهش هم برمیگردم به قالب اصلی :/


عاکف... ۹۵-۱-۰۸ ۱۶

عاکف... ۹۵-۱-۰۸ ۱۶


.....کناره‌گیر در دنیا، همانند کناره‌گیری کوچ‌کننده از آن،

و نگرنده به دنیا، به دیدة ترسندگان از آن،

آرزوهایت از آن (دنیا) بازداشته شده

و همت و تلاشت از آرایش‌هایش برگرفته شده،

از شادمانی‌اش به سان چشمی که بر آن چیزی بخورد و

آب‌ریــــ ـــزان

شده و بسته گردد،

چشم پوشیده و اشتیاقت در مورد آخرت شناخته شده و مشهور است.....

قسمتی از زیارت ناحیه ی مقدسه،

در وصف ثارالله ....

از زبان ِ آقای زمانمان...

.


اَللّهُمَّ یا رَبِّ نَشکوُ غَیبَةَ نَبِیّنا وَ قِلّةَ ناصِرنا،


وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنا و شِدَّةَ الزَّمانِ عَلَیْنا،


وَ وُقَوعَ الفِتَن بِنا وَ تَظاهُرَ اْلخَلْقِ عَلَیْنا،


اَللّهُمُّ صَلِّ عَلی محمّد وَ آل محمّدٍ


وَ فَرِّج ذلِکْ بِفَرَجٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ،


وَ نَصْرٍ وَ حَقٍّ تُظْهِرُهُ....


مقر فرماندهی